Spoštovani,

šola je prejela okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport, ki zapoveduje učenje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Z učenjem na daljavo začenjamo s ponedeljkom, 19. 10. 2020.

V naslednjem tednu, od 19. 10. do  24. 10. 2020, bodo na šoli le učenci od 1. do 5. razreda.

Ukrep je trenutno nedorečen in postavlja veliko vprašanj. Šole upamo, da bomo v kratkem dobili podrobnejša navodila o izvajanju ukrepa.

Učenci in učitelji danes in jutri ponavljajo oblike poučevanja na daljavo. V želji po čim kvalitetnejšem delu, vas prosimo, da nas o morebitnih zapletih pri poučevanju na daljavo sproti obveščate. V ta namen smo ustvarili e-naslov: ucenjenadaljavo@antonukmar.si .

Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, za videokonference pa  še kamero z mikrofonom ali mobilni telefon).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole (05/6632860). Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci lahko pogledajo kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.

Izkušnja s poučevanjem na daljavo v pomladnih mesecih je pokazala, da nekateri učenci niso bili odzivni zaradi lastne volje. Ti učenci so imeli zagotovljeno vso tehnično podporo, a še vedno niso opravljali nalog pri poučevanju na daljavo. Na daljavo, te učence, učitelji težko kontaktirajo. Starše prosimo za povečan nadzor in potrebno komunikacijo z učitelji.

Starše učencev od 6. do 9. razreda obveščamo, da bo šola za te učence odjavila vse obroke prehrane. Šola učencem od 6. do 9. razreda v času učenja na daljavo obrokov ne bo zagotavljala.

Obroki za zunanje odjemalce bodo omogočeni. V primeru potrebe po obrokih kosila kot zunanji odjemalci, se v času poučevanja na daljavo, starši lahko obrnete na naslov: tanja.kocjancic@antonukmar.si.

Učenje na daljavo ne more nadomestiti rednega pouka v šoli. Z zavedanjem tega dejstva vstopamo nekam, kamor si ne želimo. S skupnim sodelovanjem poskušajmo iz danih razmer iztržiti čim več znanja za naše otroke.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole