Spoštovani starši in skrbniki učencev prve triade,

V torek, 26. 1. bodo v šolske klopi spet sedli učenci od 1. do 3. razreda. Verjamem, da se vsi veselimo vračanja v šolo. Delavci šole bomo poskrbeli za varnost in prijetno vračanje naših učencev v šolo.

V naprej vas naprošam za strpnost in potrpežljivost pri uvajanju pravil, ki nam jih priporočajo MIZŠ in NIJZ. Prosim vas tudi za povratne informacije razrednikom v primeru zaznanih težav po prvih dneh obiskovanja pouka. V nadaljevanju vam pošiljam navodila za obiskovanje pouka za učence prve triade.

Podrobnejša navodila v pdf dokumentu: Navodila učencem za povratek v šolske klopi

Hvala za sodelovanje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.


POVRATEK V ŠOLO ZA UČENCE PRVE TRIADE – TOREK, 26. 1. 2021

NAVODILA ZA UČENCE PRVIH RAZREDOV:

·       ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA,

·       pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka – to pomeni, da se učenci enega oddelka ne bodo mešali z učenci drugih oddelkov,

·       v šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…)

·       znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje,

·       nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ priporočata uporabo maske za učence izven učilnice. (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih,…)

·       učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja,

·       izvajali bomo pogosta zračenja, čiščenja in razkuževanja prostorov,

·       ob znakih bolezni bomo učenca odstranili od skupine in poklicali starše.

VSTOP V ŠOLO:

Pouk za učence prvih razredov bo potekal na »Ukmarčku«, v matičnih učilnicah, ki so jih učenci obiskovali pred karanteno.

Jutranje varstvo bo potekalo samo za učence prvih razredov. Potekalo bo od 6.30. do 8.00. Že v jutranjem varstvu bomo poskušali zagotoviti mehurček. Od 6.30 do 7.30 bodo učenci vstopali v za to označene učilnice, od 7.30 dalje pa vsak v svojo učilnico. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod.

Od 8.00 do 8.15 vstopa večina učencev prvih razredov. Učenci bodo vstopali le v svojo učilnico. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosim vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru. Pri tem ohranjajte varnostno razdaljo.

POUK:

Pouk bo potekal po urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. Podrobnosti o poteku pouka vam bodo posredovali razredniki.

PREHRANA:

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljen način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si .

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Interesnih dejavnosti in športnega programa ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.

V kolikor učenec ni naročen na kosilo, ga prevzamete takoj po končanem pouku. Če pa učenec v šoli je kosilo, ga lahko pridete iskat po kosilu, to je ob 13.30.

Podaljšano bivanje poteka do 16. ure, med 16.00 in 16.30 pa je zagotovljeno dežurstvo za primere, kjer varstva za otroka nimate. Naprošamo vas, da otroka iz podaljšanega bivanja prevzamete čim prej. V kolikor je to mogoče do 16. ure.

V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki potrkate na zunanja vrata učilnice in na otroka počakate na šolskem dvorišču na varnostni razdalji. Učitelji bodo poskrbeli, da bo vaš otrok prišel na dvorišče. Prosimo vas, da ob prevzemu otroka šolsko dvorišče čim prej zapustite.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 22. 1. 2021                                                               Andrej Mlinar, ravnatelj šole


NAVODILA ZA UČENCE DRUGIH IN TRETJIH RAZREDOV:

  • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
  • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
  • Nadstandardnega programa (jutranje varstvo, športni program) za učence 2. in 3. razreda po trenutnih navodilih ne smemo izvajati.
  • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…).
  • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
  • Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ priporočata uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih,…).
  • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
  • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
  • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

VSTOP V ŠOLO:

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci 2. razreda bodo vstopali skozi vhod za drugi razred.

Učenci 3. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za razredno stopnjo.

Pred vhodom vas bo pričakal-a učitelj-ica, ki bo otroke usmeril/a k učilnicam. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

POUK:

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA:

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si .

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku (do 16.00, nujno dežurstvo do 16.30). Prosimo starše, da zagotovijo čimprejšnji odhod otroka iz podaljšanega bivanja.

Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

Učenci, ki so pred karanteno domov odhajali sami, so že evidentirani. V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba. 

Starše/skrbnike in otroke prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 22. 1. 2021                                                                 Andrej Mlinar, ravnatelj šole