Spoštovani,

V ponedeljek, 15. 2., bodo v šolske klopi spet sedli vsi učenci naše osnovne šole. Prosimo vas, da si natančno preberete navodila in protokole vračanja v šolo. Poskrbeli bomo za varnost učencev ter za njihov čim bolj prijeten povratek.

Prosim vas za strpnost in potrpežljivost pri uvajanju pravil, ki nam jih priporočajo MIZŠ in NIJZ. Prosim vas tudi za povratne informacije razrednikom v primeru zaznanih težav po prvih dneh obiskovanja pouka.

V nadaljevanju so navodila za obiskovanje pouka za učence po starostnih obdobjih:

Učenci prvega razreda – nespremenjeno z dne 5. 2. 2021 (sprememba jutranje varstvo z masko).

Učenci drugega in tretjega razreda – nespremenjeno z dne 5. 2. 2021 (dodano jutranje varstvo od 7.30 dalje).

Učenci četrtega in petega razreda – nova navodila.

Učenci od šestega do devetega razreda – posodobljeno 4.3.2021 navodila.

Hvala za sodelovanje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.


NAVODILA ZA UČENCE PRVIH RAZREDOV:

 • ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA,
 • pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka – to pomeni, da se učenci enega oddelka ne bodo mešali z učenci drugih oddelkov,
 • v šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … )
 • znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje,
 • nošnja (nošenje) mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ),
 • uporaba mask je obvezna tudi na prostem, znotraj ograje šole (starši učenci, …),
 • učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja,
 • izvajali bomo pogosta zračenja, čiščenja in razkuževanja prostorov,
 • ob znakih bolezni bomo učenca izolirali od skupine in poklicali starše.

 VSTOP V ŠOLO

Pouk za učence prvega razreda bo potekal na »Ukmarčku«, v matičnih učilnicah, ki so jih učenci obiskovali pred karanteno.

Jutranje varstvo bo potekalo od 6.30 do 8.00. V jutranjem varstvu ne bomo mogli zagotoviti mehurčka zato morajo učenci nositi masko. Od 6.30 dalje bodo učenci vstopali v za to označene učilnice. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod – razen za učence 1. č, ki v šolo vstopajo kot dogovorjeno na roditeljskem sestanku dne, 25. 1. 2021.

Od 8.00 do 8.15 vstopa večina učencev prvega razreda. Učenci bodo vstopali le v svojo učilnico. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosim vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru. Pri tem ohranjajte varnostno razdaljo.

POUK

Pouk bo potekal po urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. Podrobnosti o poteku pouka vam bodo posredovali razredniki.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljen način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Interesnih dejavnosti in športnega programa ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.

V kolikor učenec ni naročen na kosilo, ga prevzamete takoj po končanem pouku. Če pa učenec v šoli je kosilo, ga lahko pridete iskat po kosilu, to je ob 13.30.

Podaljšano bivanje poteka do 16.00, med 16.00 in 16.30 pa je zagotovljeno dežurstvo za primere, kjer varstva za otroka nimate. Naprošamo vas, da otroka iz podaljšanega bivanja prevzamete čim prej. V kolikor je to mogoče do 16.00.

V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki potrkate na zunanja vrata učilnice in na otroka počakate na šolskem dvorišču na varnostni razdalji. Učitelji bodo poskrbeli, da bo vaš otrok prišel na dvorišče. Prosimo vas, da ob prevzemu otroka šolsko dvorišče čim prej zapustite.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                                  Andrej Mlinar, ravnatelj šoleNAVODILA ZA UČENCE DRUGEGA IN TRETJEGA RAZREDA:

 • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
 • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
 • Nadstandardnega programa (športni program) za učence 2. in 3. razreda po trenutnih navodilih ne smemo izvajati.
 • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … ).
 • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
 • Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ).
 • Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole (starši, učenci, … ).
 • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
 • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
 • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

JUTRANJE VARSTVO

Za učence drugega in tretjega razreda bo jutranje varstvo organizirano od 7.30 do 8.00. Učenci, ki bodo vstopali v jutranje varstvo, bodo v svojih matičnih učilnicah in ne bodo kršili mehurčka. Naprošamo starše, da se jutranjega varstva poslužujete le v nujnih primerih. Zajtrk v jutranjem varstvu ne bo mogoč.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci 2. razreda bodo vstopali skozi vhod za drugi razred.

Učenci 3. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za razredno stopnjo.

Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

POUK

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku (do 16.00, nujno dežurstvo do 16.30). Prosimo starše, da zagotovijo čimprejšnji odhod otroka iz podaljšanega bivanja.

Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

Učenci, ki so pred karanteno domov odhajali sami, so že evidentirani. V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba. 

Starše/skrbnike in otroke prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                                 Andrej Mlinar, ravnatelj šole


NAVODILA ZA UČENCE ČETRTEGA IN PETEGA RAZREDA:

 • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
 • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
 • Neobvezni izbirni predmeti potekajo na daljavo ali v manjših skupinah z obveznim nošenjem maske tudi v učilnici (dogovor z učiteljem).
 • Nadstandardnega programa (športni program) za učence 4. in 5. razreda po trenutnih navodilih ne smemo izvajati.
 • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…).
 • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
 • Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih,…).
 • Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole (starši, učenci,…).
 • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
 • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
 • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

JUTRANJE VARSTVO

Za učence četrtega in petega razreda bo jutranje varstvo organizirano od 7.30 do 8.00. Učenci, ki bodo vstopali v jutranje varstvo, bodo v svojih matičnih učilnicah in ne bodo kršili mehurčka. Naprošamo starše, da se jutranjega varstva poslužujete le v nujnih primerih. Zajtrk v jutranjem varstvu ne bo mogoč.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci 4. in 5. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za razredno stopnjo.

Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

POUK

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo zagotovljeno v obliki mešanih skupin, kar pomeni, da bodo učenci morali nositi maske tudi v učilnici. V kolikor učenec podaljšanega bivanja ne potrebuje nujno, vas prosimo za učenčev odhod domov takoj po pouku ali kosilu.

V primeru učenčevega obiskovanja podaljšanega bivanja vas prosimo, da zagotovite čimprejšnji odhod otroka iz podaljšanega bivanja.

Interesnih dejavnosti ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

Učenci, ki so pred karanteno domov odhajali sami, so že evidentirani. V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/ skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba. 

Starše/ skrbnike in otroke prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                                   Andrej Mlinar, ravnatelj šole


NAVODILA ZA OD ŠESTEGA DO DEVETEGA RAZREDA:

 • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
 • Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov.
 • Neobvezni in obvezni izbirni predmeti potekajo na daljavo ali v manjših skupinah z obveznim nošenjem maske tudi v učilnici (dogovor z učiteljem).
 • Pouk skupin v 8. in 9. razredu bo potekal prilagojeno brez kršenja pravila mehurčka.
 • V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…).
 • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
 • Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih,…).
 • Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole (starši, učenci,…),
 • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
 • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
 • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.

V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za predmetno stopnjo.

Pred vhodom vas bo pričakal-a učitelj-ica, ki bo otroke usmeril/a k učilnicam. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v njihove matične učilnice,  kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo po potrebi storili kasneje.

POUK:

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. V okviru pouka bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA:

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                                   Andrej Mlinar, ravnatelj šole