BAZAR

BAZAR

Projekt je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti otrok, še bolj pa kreativni izrabi prostega časa posameznika. V poteku izvajanja projekta si otroci sami poiščejo svoje področje ustvarjanja ter se skušajo izraziti po svojih nagnjenjih, željah in počutju. Pri tem tudi sami izbirajo materiale in orodja, ki jim bodo te želje uresničili. Svojo kreativnost bodo prikazali na raznovrstnih materialih.

Z izdelovanjem raznolikih otroških umetnin želimo našim obiskovalcem ponuditi naše izdelke. S prodajo drugih izdelkov pa bomo zbirali finančna sredstva, katerih del bo namenjen šolskemu skladu. Udeleženci: učitelji oddelkov podaljšanega bivanja z učenci.

Cilji projekta:

ustvarjanje tematskih izdelkov,

spoznavanje novih materialov,

aplikacija ideje na novi material,

spoznavanje novih tehnik dekoriranja, ornamentika,

povezovanje ustvarjalnosti z izrabo prostega časa,

seznanitev s sušenjem zdravilnih rastlin,

predstavitev v javnosti,

javnosti predstaviti značilnosti in prednosti življenja v mediteranskem okolju,

osveščanje otrok o okolju, v katerem živimo.

Dostopnost