PRVOŠOLCI

Za prvošolce in njihove starše je ob 11.00 uri sprejem v veliki telovadnici.

OD 2. DO 5. RAZREDA

 • Jutranje varstvo poteka od 7.00 do 8.10  (od 6.30 od 2. septembra) – vstop skozi vhod 2. razreda (glejte zunanje označbe).
 • Učenci, ki ne obiskujejo jutranjega varstva vstopajo samostojno v šolo ob 8.00. Do matičnih učilnic jih bodo pospremili dežurni učitelji.
 • Drugošolce bodo pred šolo sprejele razredničarke (glejte zunanje označbe).
 • Pouk se prične ob 8.20, predure odpadejo.
 • Prehrana je organizirana (podrobnejše informacije so naveden spodaj).
 • Podaljšano bivanje poteka po urniku.
 • Starši v šolo ne vstopate, razen izjemoma.
 • Učence, ki potrebujejo spremstvo lahko starši prevzemate ob dogovorjenih urah na vhodu v šolo. Pri prevzemu pomagajo informatorji in učitelji podaljšanega bivanja.

OD 6. DO 9. RAZREDA

 • Učenci vstopajo v šolo ob 8.10 ter odidejo v spodaj navedene učilnice.

RAZRED          UČILNICA

6. a                  ANGLEŠČINA 1

6. b                 KEMIJA

6. c                  SLOVENŠČINA 1

7. a                  ANGLEŠČINA 2

7. b                 GEOGRAFIJA

7. c                  FIZIKA

7. d                 ZGODOVINA

8. a                  LIKOVNA UČILNICA

8. b                 MATEMATIKA 2

8. c                  ITALIJANŠČINA

9. a                  NARAVOSLOVJE

9. b                 SLOVENŠČINA 2

9. c                  TEHNIKA 1

 • Pouk se prične ob 8.20, predure odpadejo. Prvi dve šolski uri sta razredni, nato pa pouk poteka po predvidenem urniku.
 • Za usmerjanje učencev bodo na hodnikih predmetne stopnje dežurni učitelji.
 • Prehrana je organizirana (podrobnejše informacije so naveden spodaj).

Starši v šolo ne vstopate, razen po predhodnem dogovoru.

PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo v prostorih šole (1. razred – Ukmarček), ostali učenci v jedilnici šole. Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje. Šola bo učencem omogočila medicinsko indicirano potrjene diete.  V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA COVID-19

Šola bo v skladu s priporočili NIJZ izvajala ukrepe za preprečevanje širjenja covida -19.

Samotestiranje učencev

Osnovnošolci, ki imajo simptome,  značilnie za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se samotestirajo v domačem okolju.

Upravičencem pripada do deset testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja. Odlok začne veljati 29. avgusta in velja do 30. novembra.

V primeru pozitivnega testa seposvetujte s pediatrom oz. z izbranim osebnim zdravnikom.

Aktivnosti – preventiva, ki jo bo izvajala šola:

 • prezračevanje prostorov,
 • preventiva, higiena ter vzgoja obnašanja za zdravje
 • načrtovanje več aktivnosti na prostem,
 • redno čiščenje in razkuževanje vseh prostorov in površin šole.
Dostopnost