V tednu, ko obeležujemo Mednarodni dan strpnosti (16. november), smo na naši šoli kar nekaj časa posvetili tej temi z namenom, da spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med njimi. Tema letošnjega projekta je bila STOP SOVRAŽNEMU GOVORU – SPOŠTUJMO RAZLIKE MED NAMI. Na razrednih urah ter urah slovenščine od 1. do 9. razreda smo se z učenci pogovarjali na temo strpnosti in nestrpnosti, nekateri mlajši so prebrali pravljico o dveh posodah in ugotovili, da je bila tudi počena posoda koristna, kljub temu, da je drugačna, drugi so si ogledali pravljico Drugačen, šestošolci so po pogovoru tudi likovno ustvarjali, sedmošolci pa so po prebranem odlomku iz Dnevnika Anne Frank pisali na temo sovražnega govora. Tudi v ostalih oddelkih so nekateri ustvarili zanimive likovne izdelke. Nekaj smo jih izobesili pred in v učilnice, ostale pa smo razstavili v jedilnici šole.

Avtor projekta je Društvo za strpne odnose Eksena.

Dostopnost