Sprememba odloka COVID

Spoštovani,


v prilogi besedila lahko preberete okrožnico MIZŠ, ki na podlagi spremembe odloka Vlade RS postavlja nova pravila o izjemah v karanteni. Spremembe začnejo veljati 19.1.2022.

Kratek povzetek:

  • Ob ugotovljeni okužbi znotraj zavoda karantena za cele oddelke ni več obvezna, vendar se morajo učenci in delavci šole, ki so bili v rizičnem stiku 7 dni vsak dan samotestirati. Delavci šole morajo 7 dni nositi maske FFP2. V primeru širjenja okužbe znotraj oddelka (več kot 30% učencev v 14. dneh) oddelek gre v karanteno.
  • Če ne pride do širjenja okužbe znotraj oddelka je (od 19.1.2022 naprej) v karanteni le tisti, ki je okužen. 

S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj šole

Zamik samotestiranja

Zamik samotestiranja

Spoštovani,

zaradi vračanja oddelkov iz karantene bo samotestiranje učencev 1.c, 2.c, 6.c, 6.d, 9.a in 9.c potekalo torek 18.1.2022 in četrtek 20.1.2022 prvo šolsko uro. Učenci naj s seboj prinesejo test za samotestiranje. Mlajši učenci, ki se smotestirajo s pomočjo staršev, to opravijo pri informatorjih šole.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Zamik pridobivanja karantenske odločbe NIJZ

Spoštovani,

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visoko-rizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola in posreduje NIJZ, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. 
V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. 

Za otroke in starše sprememb ni. Ob ugotovljenem visoko rizičnem stiku v oddelku šola še vedno odredi pouk na daljavo. Starši, oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev, bodo odločbe s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. 

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice  
S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj OŠ Antona Ukmarja Koper

OKROŽNICA MIZŠ – 16.1.2022

Zamik samotestiranja

Spremembe pravil pri okužbi s COVIDOM

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov odlok vezan na širjenje COVID-a. 10. 1. 2022 začnejo veljati nova določila prisotnosti. 

Zaradi hitre odzivnosti vas prosimo, da morebitno okužbo vašega otroka čim prej sporočite Aljoši Pucerju na mail aljosa.pucer@antonukmar.si in razredniku vašega otroka.

Ob pojavu okužbe v oddelku bo šola ugotavljala visokorizične stike in na podlagi ugotovljenega odrejala šolanje na daljavo za celotne oddelke. Trajanje šolanja na daljavo bo 7 dni od zadnjega visokorizičnega stika z okuženo osebo. Šola bo podatke o učencih z visokorizičnim stikom sporočala službi NIJZ. 

Izjeme karantene so tisti, ki izpolnjujejo enega od treh kriterijev novega odloka na naslednji povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0010?sop=2022-01-0010

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

Subvencije

Finančno in drugo pomoč staršem učencev ureja svetovalna služba šole.

Za pomoč kličite na:

05/66 32 883 svetovalna služba,

05/66 32 893 knjigovodstvo,

05 66 32 860 tajništvo,

ali pišite na: tajnistvo@antonukmar.si