V preteklih dveh tednih smo na šoli v okviru izbirnih predmetov Šport za zdravje in Šport za sprostitev pod mentorstvom učiteljev športa Matevža Ravnikarja in Sebastjana Mikše izvedli Tabor Ukmar (od četrtka popoldne do sobote popoldne). 

V šolskem oljčniku smo z učenci postavili šotore in učili se osnov taborjenja. Hkrati smo bili zelo športno aktivni, saj smo z učenci 7. razredov opravili 15 km pohod, z učenci 8. razredov pa 52 km kolesarjenje po priljubljeni Parenzani, ob sobotah dopoldne pa je bil čas namenjen aktivnostim na vodi. Otroci so v soboto po pospravljanju šotorov vidno utrujeni, z nasmehom na obrazu in s pridobljenimi novimi znanji zadovoljno zapustili oba tabora.