V okviru izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo z učenci 1. oktobra in 10. oktobra 2019 proučevali Trst z okolico. Ogledali smo si Miramar, Kleine Berlin (nem. Mali Berlin), ki je kompleks protiletalskih zaklonišč, ki so se uporabljala med drugo svetovno vojno v središču Trsta. na glasvnem tržaškem trgu smo podoživeli še vzdušje pred Barkovljanko. Namen terenskih vaj je bil ponoviti snov turistične vzgoje na drugačen način.