Učenci 2.a in 2.č razreda so ustvarjali na temo "Jesensko listje kam hitiš?". Izdelke učencev si lahko v živo ogledate na razstavnem panoju na prazredni stopnji. 

Listje