Sporočamo vam, da lahko na spletni strani šole najdete ::
- urnik interesnih dejavnosti od 1. do 9. razreda (povezava)
- urnik govorilnih ur (povezava)
- šolski vodnik (povezava)

Lep pozdrav!