Slozajtrklogo

Tradicionalni slovenski zajtrk smo na šoli izvedli v petek, 15. novembra 2019. Izpeljali smo ga 1. šolsko uro. Učencem predmetne stopnje smo zajtrk postregli v jedilnici. Učencem od 1. do 6. razreda, smo zajtrk postregli v razredih.

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujati lokalno samooskrbo s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano. Za Tradicionalni slovenski zajtrk smo ponudili bio kruh, bio mleko, bio maslo, med in domače jabolko. Vsa živila so proizvedena v Sloveniji.

Koper, november 2019                               Tatjana Dominić – Radivojević