Ker se kmalu približuje odprte smučišč, so učenci učenci 3.a razreda v okviru interesne dejavnosti LEGO robotika sami sestavili svojo gondolo, ki se je premikala po vrvi in jo s pomočjo pametnih tablic tudi sprogramirali.