Šestošolci so v torek, 14.1.2020, v okviru projekta Pogum razvijali ključne kompetence podjetnosti, ki so zelo pomembne za vseživljenjsko učenje in poklicno orientacijo. Učenci so v treh različnih delavnicah krepili svojo pozitivno podobo, samozavedanje in samozadostnost, sodelovanje ter predvsem prevzemanje odgovornosti za svojo prihodnost.