Rok za prijavo v srednje šolein dijaške domove za prihodnje šolsko leto 2020/2021 je po navedbah Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, preložen.

O spremenjenih, natančnih datumih bodo šole in javnost obvestili pravočasno.

Obenem MIZŠ sporoča, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Vsi učenci, ki ste pisali prijavnice in jih še niste oddali, jih zadržitedoma in sledite navodilom na spletni strani šole. Učenci, ki še niste pisali prijavnic, jih boste, ko pridete v šolo.

Vsem lep pozdrav in korajžno naprej.

Dorica Trgo, šolska psihologinja

Vpis2020