zAHVALA

Zahvaljujemo se Mestni občini Koper (MOK), Zavodu za šolstvo, Znanstveno raziskovalnemu središču Koper (ZRS), Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPM) za pomoč pri zagotavljanju IKT tehnologije za delo naših učiteljev in učencev na daljavo. Skupaj smo močnejši!

Učenci in kolektiv OŠ Antona Ukmarja Koper