Izjavastaršev

Spoštovani starši in učenci prvega triletja,

v četrtek, 14. 5. 2020, bo ministrica odločila, ali se vračamo v šolske klopi. Ker bo pouk potekal pod drugačnimi pogoji, ki nam jih narekujeta NIJZ in Ministrstvo za šolstvo, je nujna informacija o številu učencev 1. triade, ki bodo v ponedeljek 18. 5.  prišli v šolo. Vedeti moramo, kdo se bo udeležil jutranjega varstva, kdo podaljšanega bivanja in do katere ure. Podatke zbirajo razredniki do srede, 13. 5. 2020.

V prilogi vam pošiljamo priporočila zdravniške stroke o tem, za koga prisotnost v šoli odsvetujejo.

(kratek izsek iz priporočil NIJZ) »Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine.«

Za vse, ki se boste v šolo vrnili, moramo pridobiti pisno izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo. Tudi ta izjava je v prilogi. Izjavo prinese učenec v šolo 18. 5. 2020.

Podrobnejša navodila o prihodu v šolo, poteku pouka, posebnih varnostnih navodilih sledijo do konca tedna.

Lepo pozdravljeni.

Andrej Mlinar

ravnatelj šole

 

Priloge:

pdfIzjava staršev pred vstopom otroka v šolo

pdfObvestilo ravnatelja

pdfSklep RSK za pediatrijo 8. korespondencna seja