ObvestiloVsiUcenci

 

Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

 

veseli me, da bodo s prihodnjim tednom v šolo vstopili vsi učenci. S ponedeljkom, 1. 6. 2020, se vrata šole odprejo za učence 4. in 5. razredov. V sredo, 3. 6. 2020, tudi za učence 6., 7. in 8. razreda.

Verjamem, da bo za vse učence, učitelje in starše to vesel dogodek. Želimo si sproščen in varen povratek ter prijetno počutje učencev na šoli.

Po navodilih in priporočilih MIZŠ, NIJZ in ZRSŠ moramo izvedbo učnega procesa organizirati tako, da je stopnja tveganja okužb čim manjša.

Prosim vas za strpnost in potrpežljivost pri uvajanju novih pravil ter za povratne informacije razrednikom v primeru zaznanih težav po prvih dneh obiskovanja pouka. V nadaljevanju vam pošiljam navodila za obiskovanje pouka.

Le s skupnimi močmi lahko dosežemo sproščen in uspešen zaključek letošnjega šolskega leta.

 

Andrej Mlinar, ravnatelj

 

 pdfObvestilo staršem