Sejem učnih gradiv

SejemUcnihGradiv

Spoštovani starši učencev 5. – 9. razreda!

Že nekaj let izvajamo »Sejem učnih gradiv«, na katerem starši prodajate oz. kupujete učno gradivo, ki jih starejši učenci ne potrebujejo več, mlajši pa le ta lahko kupijo za nižjo ceno, kot je v trgovini.

Žal letos ne moremo izvesti »Sejma učnih gradiv« in menjave le teh  zaradi priporočil NIJZ.

Za vas smo odprli spletno učilnico, v kateri lahko izvedete zamenjavo učnega gradiva Skrivnosti števil in oblik – zbirka matematičnih nalog za 6., 7., 8. in 9. razred (vsak razred ima zbirko nalog v dveh delih) in ATLAS SVETA, ki ga učenci uporabljajo od 6. do 9. razreda.

Priporočamo, da cena za zbirko matematičnih nalog (oba dela) ni višja od 10 €, za Atlas sveta  pa naj cena ne bo višja od 20 €.

Spletno dogovarjanje poteka preko spletnega naslova učenca.

S spoštljivimi pozdravi,

Andrej Mlinar

Ravnatelj