NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja, pri katerem imajo vse učenke in učenci enake možnosti, da pokažejo svoje znanje. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev, da preverimo, kako uspešni smo pri  doseganju ciljev in standardov, določenih z učnim načrtom. Namenjena je učencem in njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Učenke in učenci ob koncu šestega in devetega razreda preverijo svoje znanje ob posebnem izboru nalog. Obvezno je za vse učenke in učence šestega in devetega razreda. Nacionalno preverjanje znanja poteka na šoli, v katero so učenke in učenci  vključeni.

Cilji nacionalnega preverjanja znanja so: pridobiti dodatno informacijo o znanju učenk in  učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje.

NPZ ob koncu drugega obdobja se izvaja iz:

slovenščine,

matematike in

angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja se izvaja NPZ iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister za znanost in šport septembra za tekoče šolsko leto. V šolskem letu 2021/2022 bo tretji predmet na naši šoli GEOGRAFIJA.

 

                Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer:

                –za učence 9. razreda: od torka, 31. maja 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 2. junija 2022 do 20. ure,

                –za učence 6. razreda: od torka, 7. junija 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 9. junija 2022 do 20. ure.

                Učenci pri vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.