Obvestila od 2. do 3. razreda

Koper, 27. 8. 2021

NAVODILA ZA UČENCE 2. IN 3. RAZREDOV

VSTOP V ŠOLO

Šolska vrata se bodo ponovno odprla 1. septembra ob 8.00.

Učenci 2.razreda se zberejo pred vhodom za drugi razred ob oznaki svojega oddelka in počakajo na razredničarko.

Učenci 3. razreda se samostojno odpravijo v matične učilnice, skozi vhod za tretji razred.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

POUK

Pouk bo potekal v matičnih oddelkih. Učenci naj prinesejo šolske potrebščine po urniku.

V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni. V nujnih primerih lahko starši in druge osebe starejše od 15 let vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) ter z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … ).

Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.

Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.

Nošnja mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ).

Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.

Poskrbeli bomo za prezračevanje in razkuževanje prostorov.

Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

JUTRANJE VARSTVO

Za učence drugega in tretjega razreda bo jutranje varstvo organizirano od 7.00 do 8.10 na matični šoli. Izjemoma ob 6.30 v dogovoru s pomočnikom ravnatelja Aljošo Pucerjem (možno od 2. septembra naprej). Učenci, ki bodo vstopali v jutranje varstvo, bodo v svojih matičnih učilnicah in ne bodo kršili mehurčka. Zajtrk bo organiziran.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku (do 16.00, nujno dežurstvo do 16.30).  Seznam dejavnosti bomo objavili na spletni strani šole v prvem tednu septembra. Učenec bo imel možnost vpisa na seznam, ki bo visel pred vstopom v šolo. Učenci, ki bodo iz podaljšanega bivanja odhajali sami, pisno obvestilo oddajo razredniku.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba. Starše/skrbnike in učence prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok.

Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta!                                              

Andrej Mlinar, ravnatelj šole