Obvestila od 2. do 5. razreda

POUČEVANJE NA DALJAVO

Koper, 6.11. 2020

Spoštovani,

V skladu z odlokom vlade Republike Slovenije vam sporočam, da bomo s ponedeljkom 9.11.2020 začeli s poučevanjem na daljavo za vse učence Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

V času poučevanja na daljavo bo na šoli možen prevzem toplega obroka po veljavnem ceniku. Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem deležnikom poučevanja na daljavo želim, da bi s skupnim sodelovanjem čim bolje premostili trenutne izzive ter da bi bilo trajanje šolanja v taki obliki čim krajše. V namen dobre komunikacije vam v nadaljevanju besedila podajam podrobnejša navodila o poučevanju na daljavo.

S spoštovanjem, 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO

 1. Pouk bo potekal po urniku. 
 2. Pouk na daljavo je obvezen. V primeru odsotnosti pri pouku morajo starši odsotnost opravičiti razredniku. 
 3. Oblike poučevanja na daljavo (video-konferenca, delo v spletni učilnici, učni listi, naloge,…) bodo določali učitelji. 
 4. Pri poučevanju na daljavo je možno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Obliko preverjanja in ocenjevanja znanja bo predhodno določil učitelj.
 5. Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, možna je tudi uporaba »pametnega« telefona).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite pomočnika ravnatelja Aljošo Pucerja na 041/373-006. Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci in starši lahko pogledate kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.
 6. Za poučevanje na daljavo bomo uporabljali spletno okolje Google. Vsi učenci šole razpolagajo z naslovom spletne pošte ime.priimek@antonukmar.si . Preko vstopa v to spletno pošto dostopate do spletnih učilnic in video-povezav. V primeru tehničnih težav se obrnite na grega.skof@antonukmar.si  .
 7. Govorilne ure bodo ob dogovorjenih urah. Potekale bodo na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem.


PREHRANA V ČASU POUČEVANJA NA DALJAVO

Vsi učenci bodo od 9. 11. 2020 dalje odjavljeni od vseh obrokov. Osnovna šola Antona Ukmarja Koper bo zagotavljala topel obrok za učence, ki bi ta obrok potrebovali.

Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci, ki do subvencije kosila niso upravičeni lahko, v primeru finančne stiske, za financiranje zaprosite šolski sklad OŠ Antona Ukmarja Koper (dorica.trgo@antonukmar.si).

Obrok bomo zagotovili v obliki osebnega prevzema učenca ali starša pri kuhinji šole med 12. in 14. uro. Prevzem obroka bo možen s čipom, ki ga učenci uporabljajo za evidentirane pri kosilu.

Obrok bo serviran v nepovratni embalaži. Zaradi cene embalaže bo cena obroka dražja za 0,40€:

Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 1. do 5. razreda 3,13€.
Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 6. do 9. razreda 3,33€.

Vsi, ki tak obrok potrebujete pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole na 05/66 32 860.

UČENJE NA DALJAVO OD 1. DO 5. RAZREDA

Koper, 19.10. 2020

Spoštovani,


z razglasitvijo 30 dnevne epidemije se približujemo pouku na daljavo tudi za učence od 1. do 5. razreda. Z gotovostjo nihče ve, ali bo do tega prišlo, prav pa je, da smo na tovrsten scenarij pripravljeni. 
Starše in učence naprošamo, da sledijo pripravam na poučevanje na daljavo. 

 • preverite vašo računalniško opremo (za poučevanje na daljavo potrebujete dostop do interneta; računalnik s kamero in mikrofonom ali mobilni telefon z naloženo aplikacijo spletne učilnice)
 • dostop do spletne učilnice je možen preko spletne pošte (maila), ki ste ga prejeli od šole in ima domeno ime.priimek@antonukmar.si . Preverite ustreznost gesel in dostopov. V primeru težav si oglejte film na naši spletni strani ali se obrnite na grega.skof@antonukmar.si .
 • v primeru poučevanja na daljavo bo pouk potekal po urniku. Učenci bodo naloge prejemali v spletne učilnice, ogledovali si bodo video posnetke in se z učitelji srečevali na videokonferencah. Prisotnost pri pouku je obvezna.

S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Koper, 26. 8. 2020

VSTOP V ŠOLO ZA UČENCE OD 2. DO 5. RAZREDA

Vstop v šolo za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva:

Pri vhodu v šolo vas bo pričakal-a informator-ka, ki bo učence usmeril-a k učilnicam. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v matične učilnice.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila informatorjev, označbe, varnostno razdaljo in po potrebi uporabite zaščitno masko.

Za učence zaščitna maska ni potrebna.

Učenci vstopajo v šolo skozi vhod na razredni stopnji. V primeru, da bi prišlo do večjega števila učencev pred garderobnimi omaricami, učenci vstopijo neposredno v učilnice. Garderobne omarice bodo ti učenci uporabili kasneje, v manjših skupinah.

Vstop v jutranje varstvo:

Učenci vstopajo v jutranje varstvo od 6.30 do 8.10.

Jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda se izvaja od 6.30 do 7.00 na Ukmarčku. Vhod v jutranje varstvo na Ukmarčku je skozi zunanja vrata učilnice za jutranje varstvo.

Od 7.00 do 8.10 se skupina jutranjega varstva od 2. do 5. razreda seli na matično šolo. Vhod v jutranje varstvo je skozi vhod za 2. razred. Učenci v šolo vstopajo samostojno. Starši v šolo ne vstopajo, ob morebitnih težavah naj se obrnejo na informatorja šole. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. Ko to ni možno, uporabite zaščitno masko.

POUK ZA UČENCE

Pouk bo potekal po urniku. Po priporočilih NIJZ bodo učitelji načrtovali čim več pouka na prostem. Pouk bo potekal v obliki razrednega pouka. Pouk športa bo potekal v telovadnici in na šolskih igriščih. O izvedbi dni dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

V času bivanja na šoli naj imajo učenci s seboj plastenko z vodo. Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki in predmetni učitelji.

PREHRANA ZA UČENCE

Malica bo potekala v učilnicah. Kosilo bo potekalo v jedilnici šole po v naprej pripravljenem urniku.

Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, to čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na elektronski naslov tanja.kocjancic@antonukmar.si

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti bodo potekale po v naprej določenih urnikih. Prijave na interesne dejavnosti bodo potekale od 1. do 4. 9. 2020 z vpisom na sezname na leseni tabli pred vhodom v šolo. Predviden začetek izvajanja interesnih dejavnosti je v drugem tednu septembra.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Učence, ki potrebujejo spremstvo, prevzamete ob dogovorjeni uri pred vhodom v šolo. Pri prevzemu pomagajo informatorji in učitelji podaljšanega bivanja. Starši v šolo ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. Ko to ni možno, uporabite zaščitne maske.

Učenci se pri odhodu domov ne zadržujejo na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

                                                                 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


Obvestilo NIJZ staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.