Obvestila od 4. do 5. razreda

Koper, 27. 8. 2021

NAVODILA ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDOV

SPLOŠNA NAVODILA

 1. Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
 2. Pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka. To pomeni, da se učenci istega oddelka ne bodo združevali z učenci drugih oddelkov. Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
 3. Nošenje mask je obvezno v skupnih prostorih, hodnikih in garderobah.
 4. Nadstandardni program (športni program) za učence 4. in 5. razreda se bo izvajal večinoma na prostem oz. z zagotavljanjem varnostne razdalje v telovadnicah.
 5. Neobvezni izbirni predmeti potekajo po urniku z upoštevanjem preventivnih Covid ukrepov.
 6. V šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi, po predhodni najavi, z dokazilom o izpolnjevanju PCT pogojev in upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja,…).
 7. Uporaba mask je obvezna tudi na prostem znotraj ograje šole, v kolikor ni mogoče zagotoviti dovoljšne varnostne razdalje (starši, učenci,…).
 8. Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
 9. Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
 10. Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše, ki jih bo počakal v šoli.

JUTRANJE VARSTVO

Za učence 4. in 5. razreda bo jutranje varstvo organizirano od 7.00 do 8.10 na matični šoli. Izjemoma ob 6.30 v dogovoru s pomočnikom ravnatelja Aljošo Pucerjem (možno od 2. septembra naprej). Učenci, ki bodo vstopali v jutranje varstvo, bodo v svojih matičnih učilnicah in ne bodo kršili mehurčka. Zajtrk bo organiziran.

VSTOP V ŠOLO

 1. Vrata šole bomo odpirali ob 8.00.
 2. Učenci 4. in 5. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za razredno stopnjo.
 3. Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo storili kasneje z razrednikom.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

POUK

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljeni način po urniku. Učenci, ki  ne obiskujejo PB in so prijavljeni na kosilo, gredo samostojno na kosilo in nato takoj odidejo domov. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov  tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo zagotovljeno v obliki mešanih skupin, kar pomeni, da bodo učenci morali nositi maske tudi v učilnici. V kolikor učenec podaljšanega bivanja ne potrebuje nujno, vas prosimo za učenčev odhod domov takoj po pouku ali kosilu.

V primeru učenčevega obiskovanja podaljšanega bivanja vas prosimo, da zagotovite čimprejšnji odhod otroka iz podaljšanega bivanja.

V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela. 

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki počakate pred vhodom v šolo na varnostni razdalji. Prosimo, da po otroka pridete točno. Vašega otroka bo do vhoda pospremila dežurna oseba.

Starše/skrbnike in otroke prosimo, da se pri odhodu domov ne zadržujete na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok.

Veselimo se ponovnega srečanja!

Andrej Mlinar, ravnatelj šole