Obvestila od 6. do 9. razreda

Koper, 27. 8. 2021

NAVODILA ZA UČENCE OD 6. DO  9. RAZREDA

 SPLOŠNA NAVODILA

  • Ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA.
  • Neobvezni in obvezni izbirni predmeti se izvajajo v skupinah z obveznim nošenjem maske tudi v učilnici.
  • V šolski objekt lahko vstopajo osebe starejše od 15 let le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.
  • Znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje.
  • Nošnja mask za učence je obvezna v vseh prostorih šole (pri prehodih med učilnicami, hodnikih, pri čakanju na kosilo).
  • Maske so obvezne tudi na prostem (prav tako znotraj ograje šole), če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.
  • Učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja.
  • Pogosto bomo zračili, čistili in razkuževali prostore.
  • Ob znakih bolezni bomo učenca umaknili iz skupine in poklicali starše.

VSTOP V ŠOLO

Vrata šole bomo odpirali ob 8.00. V primeru dogovorjene predure bo učitelj učence prevzel pred vhodom v šolo ob 7.30. Učenci od 6. do 9. razreda bodo vstopali skozi glavni vhod za predmetno stopnjo. Pred vhodom vas bo pričakal/-a informator/-ka, ki bo otroke usmeril/-a k učilnicam. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v učilnice, kjer jih bodo čakali učitelji.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi (če ni zagotovljene 1,5 m medosebne varnostne razdalje) nadenite masko. Prosimo vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru.

Garderobne omarice bodo učenci uporabljali v mehurčku. To pomeni, da se ob vstopu v šolo ne preobuvajo in ne uporabljajo omaric. To bodo po potrebi storili kasneje.

POUK

Pouk bo potekal po veljavnem urniku. V okviru pouka bodo učenci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.  

V času bivanja v šoli naj imajo učenci pri sebi plastenko z vodo.

Pouk športa bo potekal v telovadnici in šolskih igriščih (pri pouku športa učenci ne nosijo mask). O dnevih dejavnosti (športni, kulturni dnevi …) boste pravočasno pisno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki in predmetni učitelji.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Malica bo potekala v učilnicah. Kosilo bo potekalo v jedilnici šole. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov tanja.kocjancic@antonukmar.si. Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Učenci se pri odhodu domov ne zadržujejo na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

NOŠENJE MASK

Nošnja mask za učence je obvezna v vseh prostorih šole (pri prehodih med učilnicami, hodnikih, pri čakanju na kosilo).

Maska ni obvezna pri pouku športa.

Ker šola nima sredstev za zagotavljanje mask za učence, vas prosimo, da masko za svojega otroka zagotovite starši ali skrbniki.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake virusa SARS-CoV-2 ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Veselimo se ponovnega srečanja!

Andrej Mlinar, ravnatelj šole