Obvestila od 6. do 9. razreda

Koper, 19. 9. 2020

Obvezno nošenje mask za učence od 7. razreda dalje

Spoštovani,

danes sem prejel okrožnico ministrstva, v kateri je zapisano, da morajo vsi učenci od 7. razreda dalje nositi obrazno masko. Obveznost nošenja maske je povsod, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5m. Kot do sedaj bodo učenci nosili masko pri prehodih med učilnicami, hodnikih, pri čakanju na kosilo,… Med poukom, kjer je zagotovljena zadostna razdalja med učenci, maska ni obvezna. Maska ni obvezna pri pouku športa.

Učitelji in drugi delavci šole, bodo učence od 7. razreda dalje, opominjali na nošenje mask. V kolikor učenec/ka maske ne bo želel/a nadeti zaradi lastne volje ali volje staršev bomo dogodek evidentirali v dnevnik.

Ker šola nima sredstev za zagotavljanje mask za učence, vas prosimo, da masko za svojega otroka zagotovite starši ali skrbniki.

V upanju, da bomo ukrepe kmalu lahko spet omilili vas lepo pozdravljam,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Koper, 26. 8. 2020

VSTOP V ŠOLO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Na vhodu vas bo pričakal-a informator-ka, ki bo učence usmeril-a k razredom. Vstop v šolo staršem ni dovoljen. Na hodnikih šole bodo dežurni učitelji usmerjali učence v pripadajoče učilnice.

Bolni otroci naj ostanejo doma.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila informatorjev, označbe, varnostno razdaljo in po potrebi uporabite masko.

Za učence zaščitna maska v večini primerov ni potrebna. Zaščitno masko uporabljajo le učenci starejši od 12 let, ko ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje pri mešanju skupin različnih starosti (npr. mešanje skupin na hodniku pri menjavi učilnic).

Učenci vstopajo v šolo skozi vhod na predmetni stopnji. V primeru večjega števila učencev pred garderobnimi omaricami bo vstop potekal neposredno v učilnice. Garderobne omarice bodo ti učenci uporabili kasneje v manjših skupinah.

POUK ZA UČENCE

Pouk bo potekal po urniku. Po priporočilih bodo učitelji načrtovali čim več pouka na prostem. Pouk bo potekal v obliki predmetnega pouka. Pouk športa bo potekal v telovadnici in šolskih igriščih. O dnevih dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi,…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

V času bivanja na šoli naj imajo učenci plastenko z vodo. Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki in predmetni učitelji.

PREHRANA ZA UČENCE

Malica bo potekala v učilnicah. Kosilo bo potekalo v jedilnici šole po v naprej pripravljenem urniku.

Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

ODHOD UČENCEV DOMOV

Učenci se pri odhodu domov ne zadržujejo na šolskem igrišču in drugih površinah znotraj ograje šole.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


Obvestilo NIJZ staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.