Obvestila prvošolci

Koper, 26. 8. 2020

PRVI ŠOLSKI DAN

Za učence prvih razredov se bo prvi šolski dan začel za:

·       1.c in 1.č ob 9.30 v veliki telovadnici šole,

·       1.a in 1.b ob 11.00 v veliki telovadnici šole.

Prvi šolski dan bo potekal tako, da si bodo bodoči prvošolci, v spremstvu enega starša ali skrbnika, najprej ogledali gledališko predstavo starejših učencev naše šole. Po predstavi bodo učiteljice učence odpeljale na dislocirano enoto Ukmarček, kjer se bodo spoznali, spoznali svoje učilnice in pridobili prvo izkušnjo v šolskih klopeh.

Po odhodu učencev iz telovadnice bo starše nagovoril ravnatelj šole in jim podal nekaj koristnih informacij o organiziranosti in delovanju šole.  

Starši učence prevzamejo za:

·       1.c in 1.č ob 10.45 na šolskem igrišču matične šole,

·       1.a in 1.b ob 12.15 na šolskem igrišču matične šole.

Zaradi varnostnih ukrepov starše in skrbnike naprošamo, da se v prostorih šole gibajo le z zaščitno masko in upoštevajo varnostno razdaljo.


VSTOP V ŠOLO ZA UČENCE 1. RAZREDA OD 2. 9. 2020 DALJE

Vstop v jutranje varstvo:

Učenci vstopajo v jutranje varstvo od 6.30 do 8.10. Jutranje varstvo prvih razredov se bo izvajalo na Ukmarčku.

Vhod v jutranje varstvo prvih razredov je skozi zunanja vrata učilnice za jutranje varstvo. Starši učenca predajo učitelju/ci jutranjega varstva. Starši v učilnico ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

Vstop v šolo za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva:

Učenci vstopajo v svojo matično učilnico skozi zunanja vrata učilnice. Vstop za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva je od 8.10. Pouk se začne ob 8.20. Starši učenca predajo učitelju/ci. Starši v učilnico ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

POUK ZA UČENCE

Pouk bo potekal po urniku. Pouk športa bo potekal v telovadnici na matični šoli ali na šolskem igrišču. O dnevih dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi,…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci svojih igrač v šolo ne nosijo.

Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki.

PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo na Ukmarčku. Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci bodo informacije o interesnih dejavnostih dobili v mesecu septembru.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Prosimo, da svojega otroka prevzemate ob dogovorjenih urah na vhodu v enoto Ukmarček. Starši v šolo  ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Prosimo, da učenci v šolo vstopajo le zdravi. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

  1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
  2. Otroku ni bila odrejena karantena.
  3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
  4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
    s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.