Projekt D’Basket

                           

D¨BASKET :

BAsic SKills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity spodbuja razvoj podjetniških, medosebnih in medkulturnih kompetenc in veščin ter medijske pismenosti učencev osnovnih šol.

TRAJANJE PROJEKTA:

1. 10. 2016–31. 3. 2019

PROJEKTNI PARTNERJI:

Istituto Comprensivo Romolo Onor (Italija – vodilni partner), Comune di San Dona di Piave (Italija), Associazione 2050 (Italija), Tandem Plus (Francija), Osnovna Škola Veli Vrh Pula (Hrvaška), Grad Pula – Pola (Hrvaška), Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (Hrvaška), Mestna občina Koper (Slovenija), OŠ Antona Ukmarja Koper (Slovenija), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (Slovenija)

PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA:

Erasmus+, KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education

REFERENČNA ŠTEVILKA PROJEKTA:

2016-1-IT02-KA201-024288

 

OPIS PROJEKTA:

Akterji različnih področij in ekspertiz (osnovne šole, izobraževalne nevladne organizacije, občine oz. lokalne skupnosti) bomo preko izmenjav in razvoja dobrih praks ter inovativnih izobraževalnih metod in orodij spodbujali (1) medosebne in medkulturne kompetence, (2) podjetniške kompetence in (3) medijsko pismenost učencev osnovnih šol. Razvili bomo transnacionalne izobraževalne metode in orodja ter iskali načine njihove implementacije v obstoječe šolske kurikulume.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

– priprava metodološkega okvira in pregled nabora dobrih praks za uporabo, razvoj ali nadgradnjo;
– razvoj metod in orodij za izboljšanje podjetniških, medosebnih, medkulturnih kompetenc in veščin ter medijske pismenosti učencev osnovnih šol ter njihovo testiranje;
– online Resource Centre za razširjanje in omogočanje uporabe projektnih rezultatov različnim deležnikom;
– dva 5-dnevna treninga za projektno osebje z namenom razvoja, testiranja in možnosti uporabe novih metodologij in orodij v obstoječih šolskih kurikulumih;
– tri kratkoročne enotedenske izmenjave učencev;
– trije lokalni dogodki, namenjeni razširjanju rezultatov projekta na lokalni/nacionalni ravni;
– pet mednarodnih projektnih sestankov z namenom vrednotenja, strateškega odločanja in evalvacije napredka projekta;
–  zaključni transnacionalni dogodek za razširjanje rezultatov projekta na evropski ravni in promocijo projekta za druge zainteresirane javnosti.

POVEZAVA DO SPLETNE STRANI: http://www.dbasket.eu/