Vpis v športni program

Vpisi v športni progam potekajo preko Aleša Ušeničnika.

VpisIkona

e-pošta: ales.usenicnik@antonukmar.si

telefon: 05 66 32 892

mobilni telefon: 040 235 603

Vsak učenec (oz. starši ali skrbniki) s šolo sklene pogodbo. Učenec, ki se vpiše v športni program, je vanj včlanjen od prvega do petega razreda, oziroma do prekinitve pogodbe.