Poučevanje na daljavo

Spoštovani,

V skladu z odlokom vlade Republike Slovenije vam sporočam, da bomo s ponedeljkom 9. 11. 2020 začeli s poučevanjem na daljavo za vse učence Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

V času poučevanja na daljavo bo na šoli možen prevzem toplega obroka po veljavnem ceniku. Učencem, ki imajo subvencionirana kosila, bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem deležnikom poučevanja na daljavo želim, da bi s skupnim sodelovanjem čim bolje premostili trenutne izzive ter da bi bilo trajanje šolanja v taki obliki čim krajše. V namen dobre komunikacije vam v nadaljevanju besedila podajam podrobnejša navodila o poučevanju na daljavo.

S spoštovanjem, 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO

  1. Pouk bo potekal po urniku. 
  2. Pouk na daljavo je obvezen. V primeru odsotnosti pri pouku morajo starši odsotnost opravičiti razredniku. 
  3. Oblike poučevanja na daljavo (video-konferenca, delo v spletni učilnici, učni listi, naloge, …) bodo določali učitelji. 
  4. Pri poučevanju na daljavo je možno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Obliko preverjanja in ocenjevanja znanja bo predhodno določil učitelj.
  5. Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, možna je tudi uporaba »pametnega« telefona).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite pomočnika ravnatelja Aljošo Pucerja na 041/373-006. Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci in starši lahko pogledate kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.
  6. Za poučevanje na daljavo bomo uporabljali spletno okolje Google. Vsi učenci šole razpolagajo z naslovom spletne pošte ime.priimek@antonukmar.si . Preko vstopa v to spletno pošto dostopate do spletnih učilnic in video-povezav. V primeru tehničnih težav se obrnite na grega.skof@antonukmar.si  .
  7. Govorilne ure bodo ob dogovorjenih urah. Potekale bodo na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem.
(več …)