V situaciji kjer imajo v družini samo en računalnik in več uporabnikov, si lahko pri pouku na daljavo pomagamo tudi z mobilnim telefonom. Google Učilnica (Google Classsroom) ima aplikacijo za Android in iOS, ki jo lahko prenesete v pametni telefon ali tablični računalnik.

Najprej se v telefon prijavimo s svojim šolskim računom (….@antonukmar.si) in nato naložimo aplikacijo. Za Android je aplikacija dostopna na Googla Play (Google trgovina) ali App Store za iOS. 

Sama aplikacija omogoča pristop k videokonferencam, ne boste pa mogli z njo reševati testov in nalog. Teste in naloge boste reševali na računalniku, ko se bo sprostil dostop do njega, če ga uporablja več uporabnikov.