Nadaljevanje učenja na daljavo

Spoštovani,

obveščam vas, da bo pouk na daljavo bo potekal še najmanj 14 dni. 

Šola vlaga veliko naporov pri organizaciji takega pouka.  Zavedamo se, da je tudi doma podobno.

V negotovih časih smo, kljub drugačnim priporočilom ministrstva, za spletno okolje izbrali Google. Izbira spletnega okolja nam je omogočila neprekinjeno delo tudi v času, ko ARNES ni deloval.

Večina učencev in staršev ste delo v spletnih učilnicah usvojili že pred uvedenim poučevanjem na daljavo.

Spletna stran in sporočila Svetu staršev omogočajo nemoteno obveščanje.

Šola je od  MOK-a in  ARNESA pridobila sredstva za nakup 30 prenosnikov, ki so poleg starejših računalnikov, že razdeljeni uporabnikom za čas učenja na daljavo.

Šola zagotavlja tudi topel obrok vsem, ki ga potrebujejo.

Skratka poučevanje na daljavo na OŠ Antona Ukmarja poteka brez večjih zapletov. 

Vsem učencem, učiteljem in staršem se za zahvaljujem za korekten odnos in povratne informacije, ki jih pri učenju na daljavo prejemamo.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.