V bralnem tekmovanju »Knjižni svet« bodo sodelovali vsi učenci 5. in 6. razreda. Organizator bralnega tekmovanja je šolska knjižnica OŠ Antona Ukmarja Koper. 

Cilj tekmovanja je, da bi vsak učenec prebral vsaj eno knjigo z bralnega seznama, ki obsega več kot štirideset različnih naslovov. Predviden čas za branje in pogovor ter zapis o prebranih knjigah je omejen, od oktobra do aprila za tekoče šolsko leto.  

Izbrane knjige z bralnih seznamov si bodo učenci izposojali  v  šolski knjižnici.

Mentorice bodo razredničarke in učiteljice slovenščine v  5. in 6. razredu.

Dostopnost