Spoštovani,

obveščam vas da od 5. 3. 2022 uporaba zaščitne maske za učence in dijake ni več obvezna ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu. V nadaljevanju sporočila vam pošiljam povezavo na okrožnico, ki podrobneje opisuje spremembo.

S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj OŠ Antona Ukmarja Koper.

Dostopnost