Spoštovani,

Zaradi optimizacije poslovanja vas obveščam, bomo s soglasjem Sveta staršev in Sveta šole O.Š. Antona Ukmarja Koper prešli na elektronsko obliko pošiljanja računov za šolske storitve. Z zadnjimi položnicami boste prejeli tudi obrazec v katerem navedete obliko prejemanja elektronskih računov. Izpolnjene obrazce učenci vrnejo razrednikom čim prej, najkasneje pa do 25.10.2022. Tiskana oblika računov bo od 1.11.2022 naprej možna le ob predhodnem dogovoru z računovodstvom šole (ga. Petra Piciga).

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Dostopnost