Neobvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih izbirnih predmetov mora osnovna šola za učence drugega triletja ponuditi neobvezne izbirne predmete.

Učenkam in učencem ter njihovim staršem dajejo neobvezni izbirni predmeti možnost, da poudarijo močne strani lastnih interesov in njihovih sposobnosti, so lahko priložnost, da se učenci in učenke pri njih izkažejo. Pri neobveznem izbirnem predmetu so učenke in učenci ocenjeni s številčno oceno od 1 do 5.
Učenec lahko izbere največ en neobvezni izbirni predmet tedensko.
Po končanem izbirnem postopku boste starši obveščeni o izbranih izbirnih predmetih in urniku le-teh. Na koncu postopka boste tudi podpisali izjavo o strinjanju z izborom.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred za šolsko leto 2021/2022 je objavljena tukaj.

Publikacija: Neobvezni izbirni predmeti 4., 5. in 6. razred za šolsko leto 2021/2022

Dostopnost