Obvestila 2020/2021

POUČEVANJE NA DALJAVO

Koper, 6.11. 2020

Spoštovani,

V skladu z odlokom vlade Republike Slovenije vam sporočam, da bomo s ponedeljkom 9.11.2020 začeli s poučevanjem na daljavo za vse učence Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

V času poučevanja na daljavo bo na šoli možen prevzem toplega obroka po veljavnem ceniku. Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem deležnikom poučevanja na daljavo želim, da bi s skupnim sodelovanjem čim bolje premostili trenutne izzive ter da bi bilo trajanje šolanja v taki obliki čim krajše. V namen dobre komunikacije vam v nadaljevanju besedila podajam podrobnejša navodila o poučevanju na daljavo.

S spoštovanjem, 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO

  1. Pouk bo potekal po urniku. 
  2. Pouk na daljavo je obvezen. V primeru odsotnosti pri pouku morajo starši odsotnost opravičiti razredniku. 
  3. Oblike poučevanja na daljavo (video-konferenca, delo v spletni učilnici, učni listi, naloge,…) bodo določali učitelji. 
  4. Pri poučevanju na daljavo je možno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Obliko preverjanja in ocenjevanja znanja bo predhodno določil učitelj.
  5. Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, možna je tudi uporaba »pametnega« telefona).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite pomočnika ravnatelja Aljošo Pucerja na 041/373-006. Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci in starši lahko pogledate kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.
  6. Za poučevanje na daljavo bomo uporabljali spletno okolje Google. Vsi učenci šole razpolagajo z naslovom spletne pošte ime.priimek@antonukmar.si . Preko vstopa v to spletno pošto dostopate do spletnih učilnic in video-povezav. V primeru tehničnih težav se obrnite na grega.skof@antonukmar.si  .
  7. Govorilne ure bodo ob dogovorjenih urah. Potekale bodo na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem.


PREHRANA V ČASU POUČEVANJA NA DALJAVO

Vsi učenci bodo od 9. 11. 2020 dalje odjavljeni od vseh obrokov. Osnovna šola Antona Ukmarja Koper bo zagotavljala topel obrok za učence, ki bi ta obrok potrebovali.

Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci, ki do subvencije kosila niso upravičeni lahko, v primeru finančne stiske, za financiranje zaprosite šolski sklad OŠ Antona Ukmarja Koper (dorica.trgo@antonukmar.si).

Obrok bomo zagotovili v obliki osebnega prevzema učenca ali starša pri kuhinji šole med 12. in 14. uro. Prevzem obroka bo možen s čipom, ki ga učenci uporabljajo za evidentirane pri kosilu.

Obrok bo serviran v nepovratni embalaži. Zaradi cene embalaže bo cena obroka dražja za 0,40€:

Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 1. do 5. razreda 3,13€.
Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 6. do 9. razreda 3,33€.

Vsi, ki tak obrok potrebujete pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole na 05/66 32 860.

UČENJE NA DALJAVO OD 1. DO 5. RAZREDA

Koper, 19.10. 2020

Spoštovani,


z razglasitvijo 30 dnevne epidemije se približujemo pouku na daljavo tudi za učence od 1. do 5. razreda. Z gotovostjo nihče ve, ali bo do tega prišlo, prav pa je, da smo na tovrsten scenarij pripravljeni. 
Starše in učence naprošamo, da sledijo pripravam na poučevanje na daljavo. 

  • preverite vašo računalniško opremo (za poučevanje na daljavo potrebujete dostop do interneta; računalnik s kamero in mikrofonom ali mobilni telefon z naloženo aplikacijo spletne učilnice)
  • dostop do spletne učilnice je možen preko spletne pošte (maila), ki ste ga prejeli od šole in ima domeno ime.priimek@antonukmar.si . Preverite ustreznost gesel in dostopov. V primeru težav si oglejte film na naši spletni strani ali se obrnite na grega.skof@antonukmar.si .
  • v primeru poučevanja na daljavo bo pouk potekal po urniku. Učenci bodo naloge prejemali v spletne učilnice, ogledovali si bodo video posnetke in se z učitelji srečevali na videokonferencah. Prisotnost pri pouku je obvezna.

S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

Koper, 15.10. 2020

Spoštovani,

šola je prejela okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport, ki zapoveduje učenje na daljavo za učence od 6. do 9. razreda. Z učenjem na daljavo začenjamo s ponedeljkom, 19. 10. 2020.

V naslednjem tednu, od 19. 10. do  24. 10. 2020, bodo na šoli le učenci od 1. do 5. razreda.

Ukrep je trenutno nedorečen in postavlja veliko vprašanj. Šole upamo, da bomo v kratkem dobili podrobnejša navodila o izvajanju ukrepa.

Učenci in učitelji danes in jutri ponavljajo oblike poučevanja na daljavo. V želji po čim kvalitetnejšem delu, vas prosimo, da nas o morebitnih zapletih pri poučevanju na daljavo sproti obveščate. V ta namen smo ustvarili e-naslov: ucenjenadaljavo@antonukmar.si .

Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, za videokonference pa  še kamero z mikrofonom ali mobilni telefon).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole (05/6632860). Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci lahko pogledajo kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.

Izkušnja s poučevanjem na daljavo v pomladnih mesecih je pokazala, da nekateri učenci niso bili odzivni zaradi lastne volje. Ti učenci so imeli zagotovljeno vso tehnično podporo, a še vedno niso opravljali nalog pri poučevanju na daljavo. Na daljavo, te učence, učitelji težko kontaktirajo. Starše prosimo za povečan nadzor in potrebno komunikacijo z učitelji.

Starše učencev od 6. do 9. razreda obveščamo, da bo šola za te učence odjavila vse obroke prehrane. Šola učencem od 6. do 9. razreda v času učenja na daljavo obrokov ne bo zagotavljala.

Obroki za zunanje odjemalce bodo omogočeni. V primeru potrebe po obrokih kosila kot zunanji odjemalci, se v času poučevanja na daljavo, starši lahko obrnete na naslov: tanja.kocjancic@antonukmar.si.

Učenje na daljavo ne more nadomestiti rednega pouka v šoli. Z zavedanjem tega dejstva vstopamo nekam, kamor si ne želimo. S skupnim sodelovanjem poskušajmo iz danih razmer iztržiti čim več znanja za naše otroke.

S spoštovanjem,

Andrej Mlinar, ravnatelj šole

Koper, 26. 8. 2020

Spoštovani učenci, starši in skrbniki,

s 1. 9. 2020 vstopamo v novo šolsko leto. Veseli nas, da bomo tudi to »posebno« šolsko leto začeli s poukom v šoli in ponudili učencem celoten nabor aktivnosti, ki bogatijo našo šolo že vrsto let. Verjamemo, da bomo s sodelovanjem vseh učencev, staršev in delavcev šole uspeli izpeljati varno in kvalitetno izobraževanje.

Razmere, povezane s COVIDOM, se dnevno spreminjajo in terjajo veliko prilagajanja in spreminjanja ustaljenih praks. Pri tem je ključna informiranost o ukrepih, ki jih moramo uvajati zaradi višje sile. Na prenovljeni spletni strani bomo sproti objavljali vse morebitne spremembe navodil in tako ustvarili komunikacijski kanal, preko katerega boste lahko dostopali do zadnjih informacij.

V sodobnem svetu je edina stalnica sprememba. Teh je bilo v zadnjem obdobju res veliko, a kljub temu živimo naprej in si dnevno postavljamo nove cilje. Iščemo rešitve in sklepamo kompromise. Tako bomo delovali tudi naprej.

Ob vstopu v novo šolsko leto vsem učencem želim veliko uspeha, veliko novih znanj in izkušenj, ki bodo oblikovale zdrave in iznajdljive osebnosti. Osebnosti, ki bodo kos hitro spreminjajočemu se modernemu svetu.

Verjamem, da nam bo uspelo.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole