Obvestila prvošolci

Koper, 12. 2. 2020

VRNITEV UČENCEV V ŠOLO

NAVODILA ZA UČENCE PRVIH RAZREDOV:

 • ob slabem počutju in znakih bolezni naj učenec OSTANE DOMA,
 • pouk bo potekal v mehurčku matičnega oddelka – to pomeni, da se učenci enega oddelka ne bodo mešali z učenci drugih oddelkov,
 • v šolski objekt lahko vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi z upoštevanjem vseh potrebnih ukrepov (maska, razkuževanje rok, razdalja, … )
 • znotraj učilnice bodo učenci pozvani k ohranjanju varnostne razdalje,
 • nošnja (nošenje) mask za učence v učilnici ni obvezna. MIZŠ in NIJZ določata obvezno uporabo maske za učence izven učilnice (npr. pri obisku stranišča, na hodnikih, … ),
 • uporaba mask je obvezna tudi na prostem, znotraj ograje šole (starši učenci, …),
 • učence bomo spodbujali k rednemu umivanju rok in higieni kašlja,
 • izvajali bomo pogosta zračenja, čiščenja in razkuževanja prostorov,
 • ob znakih bolezni bomo učenca izolirali od skupine in poklicali starše.

 VSTOP V ŠOLO

Pouk za učence prvega razreda bo potekal na »Ukmarčku«, v matičnih učilnicah, ki so jih učenci obiskovali pred karanteno.

Jutranje varstvo bo potekalo od 6.30 do 8.00. V jutranjem varstvu ne bomo mogli zagotoviti mehurčka zato morajo učenci nositi masko. Od 6.30 dalje bodo učenci vstopali v za to označene učilnice. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod – razen za učence 1. č, ki v šolo vstopajo kot dogovorjeno na roditeljskem sestanku dne, 25. 1. 2021.

Od 8.00 do 8.15 vstopa večina učencev prvega razreda. Učenci bodo vstopali le v svojo učilnico. Vstop je z dvorišča skozi zunanja vrata učilnice in ne skozi glavni vhod.

Na šolskem dvorišču upoštevajte navodila, označbe, varnostno razdaljo in si po potrebi nadenite masko. Prosim vas za razumevanje, če boste morali pred vstopom otroka v šolo malo počakati, saj se moramo izogniti zadrževanju množice ljudi v istem prostoru. Pri tem ohranjajte varnostno razdaljo.

POUK

Pouk bo potekal po urniku. Razredniki vas bodo pravočasno obvestili, katere pripomočke je potrebno prinesti v šolo. Podrobnosti o poteku pouka vam bodo posredovali razredniki.

PREHRANA

Prehrana otrok bo zagotovljena. Kosilo bo potekalo na ustaljen način, po matičnih oddelkih, z ohranjanjem mehurčka. Šola bo za prehrano upoštevala prijave iz začetka šolskega leta oz. zadnjo posodobitev te prijave. V primeru spremembe prijave otroka na šolsko prehrano pokličite med 7.00 in 9.00 uro na telefonsko številko 05/6632-860 ali pišite na elektronski naslov tanja.kocjancic@antonukmar.si . Na otroke z dietno prehrano bodo učitelji in kuhinjsko osebje dodatno pozorni.

PODALJŠANO BIVANJE IN ODHOD DOMOV

Interesnih dejavnosti in športnega programa ne bomo izvajali do sprememb navodil ministrstva. Podaljšano bivanje bo organizirano tako, da bodo otroci ostali v matičnih učilnicah, ves čas v isti skupini. V okviru pouka in podaljšanega bivanja bodo otroci, če bo le mogoče, preživeli čas na prostem. Poskrbite, da bodo otrokova oblačila ustrezala taki obliki dela.

V kolikor učenec ni naročen na kosilo, ga prevzamete takoj po končanem pouku. Če pa učenec v šoli je kosilo, ga lahko pridete iskat po kosilu, to je ob 13.30.

Podaljšano bivanje poteka do 16.00, med 16.00 in 16.30 pa je zagotovljeno dežurstvo za primere, kjer varstva za otroka nimate. Naprošamo vas, da otroka iz podaljšanega bivanja prevzamete čim prej. V kolikor je to mogoče do 16.00.

V kolikor želite spremeniti čas odhoda domov, naj učenec pisno obvestilo prinese razredniku, ki ga bo posredoval učitelju podaljšanega bivanja.

Ob prevzemu otroka starši/skrbniki potrkate na zunanja vrata učilnice in na otroka počakate na šolskem dvorišču na varnostni razdalji. Učitelji bodo poskrbeli, da bo vaš otrok prišel na dvorišče. Prosimo vas, da ob prevzemu otroka šolsko dvorišče čim prej zapustite.

Za vsa dodatna pojasnila se obrnite na razrednike vaših otrok. Veselimo se ponovnega srečanja!

Koper, 12. 2. 2021                                                          

Andrej Mlinar, ravnatelj šolePOUČEVANJE NA DALJAVO

Koper, 6.11. 2020

Spoštovani,

V skladu z odlokom vlade Republike Slovenije vam sporočam, da bomo s ponedeljkom 9.11.2020 začeli s poučevanjem na daljavo za vse učence Osnovne šole Antona Ukmarja Koper. 

V času poučevanja na daljavo bo na šoli možen prevzem toplega obroka po veljavnem ceniku. Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vsem deležnikom poučevanja na daljavo želim, da bi s skupnim sodelovanjem čim bolje premostili trenutne izzive ter da bi bilo trajanje šolanja v taki obliki čim krajše. V namen dobre komunikacije vam v nadaljevanju besedila podajam podrobnejša navodila o poučevanju na daljavo.

S spoštovanjem, 

Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

POUČEVANJE NA DALJAVO

 1. Pouk bo potekal po urniku. 
 2. Pouk na daljavo je obvezen. V primeru odsotnosti pri pouku morajo starši odsotnost opravičiti razredniku. 
 3. Oblike poučevanja na daljavo (video-konferenca, delo v spletni učilnici, učni listi, naloge,…) bodo določali učitelji. 
 4. Pri poučevanju na daljavo je možno tudi preverjanje in ocenjevanje znanja. Obliko preverjanja in ocenjevanja znanja bo predhodno določil učitelj.
 5. Za učenje na daljavo morajo učenci imeti izpolnjene tehnične pogoje (računalnik, možna je tudi uporaba »pametnega« telefona).  V primeru, da učenec teh pogojev nima, nas kontaktirajte na ucenjenadaljavo@antonukmar.si ali pokličite pomočnika ravnatelja Aljošo Pucerja na 041/373-006. Šola bo pomagala s šolskimi računalniki v okviru svojih zmožnosti. Na spletni strani šole si učenci in starši lahko pogledate kratke filme za lažjo vzpostavitev poučevanja na daljavo.
 6. Za poučevanje na daljavo bomo uporabljali spletno okolje Google. Vsi učenci šole razpolagajo z naslovom spletne pošte ime.priimek@antonukmar.si . Preko vstopa v to spletno pošto dostopate do spletnih učilnic in video-povezav. V primeru tehničnih težav se obrnite na grega.skof@antonukmar.si  .
 7. Govorilne ure bodo ob dogovorjenih urah. Potekale bodo na daljavo po predhodnem dogovoru z učiteljem.


PREHRANA V ČASU POUČEVANJA NA DALJAVO

Vsi učenci bodo od 9. 11. 2020 dalje odjavljeni od vseh obrokov. Osnovna šola Antona Ukmarja Koper bo zagotavljala topel obrok za učence, ki bi ta obrok potrebovali.

Učencem, ki imajo subvencionirana kosila bo ceno obroka krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci, ki do subvencije kosila niso upravičeni lahko, v primeru finančne stiske, za financiranje zaprosite šolski sklad OŠ Antona Ukmarja Koper (dorica.trgo@antonukmar.si).

Obrok bomo zagotovili v obliki osebnega prevzema učenca ali starša pri kuhinji šole med 12. in 14. uro. Prevzem obroka bo možen s čipom, ki ga učenci uporabljajo za evidentirane pri kosilu.

Obrok bo serviran v nepovratni embalaži. Zaradi cene embalaže bo cena obroka dražja za 0,40€:

Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 1. do 5. razreda 3,13€.
Cena obroka z nepovratno embalažo za učenca 6. do 9. razreda 3,33€.

Vsi, ki tak obrok potrebujete pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si ali pokličite v tajništvo šole na 05/66 32 860.

UČENJE NA DALJAVO OD 1. DO 5. RAZREDA

Spoštovani,


z razglasitvijo 30 dnevne epidemije se približujemo pouku na daljavo tudi za učence od 1. do 5. razreda. Z gotovostjo nihče ve, ali bo do tega prišlo, prav pa je, da smo na tovrsten scenarij pripravljeni. 
Starše in učence naprošamo, da sledijo pripravam na poučevanje na daljavo. 

 • preverite vašo računalniško opremo (za poučevanje na daljavo potrebujete dostop do interneta; računalnik s kamero in mikrofonom ali mobilni telefon z naloženo aplikacijo spletne učilnice)
 • dostop do spletne učilnice je možen preko spletne pošte (maila), ki ste ga prejeli od šole in ima domeno ime.priimek@antonukmar.si . Preverite ustreznost gesel in dostopov. V primeru težav si oglejte film na naši spletni strani ali se obrnite na grega.skof@antonukmar.si .
 • v primeru poučevanja na daljavo bo pouk potekal po urniku. Učenci bodo naloge prejemali v spletne učilnice, ogledovali si bodo video posnetke in se z učitelji srečevali na videokonferencah. Prisotnost pri pouku je obvezna.

S spoštovanjem,


Andrej Mlinar, ravnatelj šole.

Koper, 26. 8. 2020

PRVI ŠOLSKI DAN

Za učence prvih razredov se bo prvi šolski dan začel za:

·       1.c in 1.č ob 9.30 v veliki telovadnici šole,

·       1.a in 1.b ob 11.00 v veliki telovadnici šole.

Prvi šolski dan bo potekal tako, da si bodo bodoči prvošolci, v spremstvu enega starša ali skrbnika, najprej ogledali gledališko predstavo starejših učencev naše šole. Po predstavi bodo učiteljice učence odpeljale na dislocirano enoto Ukmarček, kjer se bodo spoznali, spoznali svoje učilnice in pridobili prvo izkušnjo v šolskih klopeh.

Po odhodu učencev iz telovadnice bo starše nagovoril ravnatelj šole in jim podal nekaj koristnih informacij o organiziranosti in delovanju šole.  

Starši učence prevzamejo za:

·       1.c in 1.č ob 10.45 na šolskem igrišču matične šole,

·       1.a in 1.b ob 12.15 na šolskem igrišču matične šole.

Zaradi varnostnih ukrepov starše in skrbnike naprošamo, da se v prostorih šole gibajo le z zaščitno masko in upoštevajo varnostno razdaljo.


VSTOP V ŠOLO ZA UČENCE 1. RAZREDA OD 2. 9. 2020 DALJE

Vstop v jutranje varstvo:

Učenci vstopajo v jutranje varstvo od 6.30 do 8.10. Jutranje varstvo prvih razredov se bo izvajalo na Ukmarčku.

Vhod v jutranje varstvo prvih razredov je skozi zunanja vrata učilnice za jutranje varstvo. Starši učenca predajo učitelju/ci jutranjega varstva. Starši v učilnico ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

Vstop v šolo za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva:

Učenci vstopajo v svojo matično učilnico skozi zunanja vrata učilnice. Vstop za učence, ki ne obiskujejo jutranjega varstva je od 8.10. Pouk se začne ob 8.20. Starši učenca predajo učitelju/ci. Starši v učilnico ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

POUK ZA UČENCE

Pouk bo potekal po urniku. Pouk športa bo potekal v telovadnici na matični šoli ali na šolskem igrišču. O dnevih dejavnosti (športni dnevi, kulturni dnevi,…) boste pravočasno obveščeni. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci svojih igrač v šolo ne nosijo.

Podrobnosti pouka vam bodo posredovali razredniki.

PREHRANA ZA UČENCE

Prehrana je urejena tako, da se učenci prehranjujejo na Ukmarčku. Prosimo vas, da v primeru alergij in drugih posebnosti pri prehrani, čim prej sporočite razredniku in vodji kuhinje.

V primeru spremembe prehrane (odjave in drugo) pokličite med 7.00 in 9.00 na telefon 05/66 32 860 ali pišite na tanja.kocjancic@antonukmar.si

INTERESNE DEJAVNOSTI

Učenci bodo informacije o interesnih dejavnostih dobili v mesecu septembru.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Prosimo, da svojega otroka prevzemate ob dogovorjenih urah na vhodu v enoto Ukmarček. Starši v šolo  ne vstopajo. V primeru večjega števila staršev ali drugih spremljevalcev pred vhodom vas prosimo za ohranjanje varne razdalje. V primeru ko to ni možno uporabite zaščitne maske.

V PRIMERU SLABEGA POČUTJA UČENCA

Prosimo, da učenci v šolo vstopajo le zdravi. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali neke druge bolezni, učenca loči od ostalih učencev in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 se šola ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Andrej Mlinar, ravnatelj šole


Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami
s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi
za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.