Projekti

Projekt »SVET MIGRACIJ – Vsi smo migranti«

Projekt se bo odvijal v šol. letu 2020/21 na OŠ Antona Ukmarja Koper.

20., pa tudi 21. stoletje lahko upravičeno imenujemo »stoletje migracij« saj so selitve ljudi iz kraja v drugi kraj ali državo postale nekaj vsakdanjega. Od tod izvira tudi naslov šolskega projekta »SVET MIGRACIJ – Vsi smo migranti«.

Cilj projekta je predvsem:

  • seznaniti učence s tipi migracij,
  • seznaniti učence z vzroki migracij,
  • spodbuditi učence k razmišljanju o enakih možnostih za življenje,
  • spodbuditi učence k razmišljanju o migracijah kot zgodovinskem fenomenu,
  • spodbujati empatijo pri učencih.

Projekt je nastal v sodelovanju s Slovensko Karitas in njihovim že obstoječim triletnim mednarodnim projektom »MIND – Migracije. Povezanost. Razvoj«. Eden izmed namenov projekta je, da splošni javnosti predstavi temeljne vzroke migracij in njihovo povezanost s trajnostnim razvojem. Več o samem projektu si lahko preberete na:

Nosilca projekta: Nataša Stepančič in Igor Pucer