V šolskem letu 2021/22 bomo pod okriljem Mestne občine Koper začeli z izvajanjem pilotskega projekta »Ob morju smo doma«. Namen projekta je združevanje različnih dejavnosti, poklicev in interesnih združenj v naši okolici s ciljem izobraževanja otrok v osnovnih šolah.

Potreba po tovrstnem projektu se pojavlja že vrsto let. Uspešna sodelovanja šol z različnimi podjetji, društvi in drugimi organizacijami smo želeli postaviti pod isto streho in s tem še poglobiti ozaveščenost učencev o pomenu pripadnosti lokalni skupnosti ter razsežnosti dejavnosti, ki potekajo v našem okolju.

Idejna zasnova je s podporo Mestne občine Koper pridobila konkretno obliko, ki je zasnovana kot pilotska izvedba z možnostjo vsebinske razširitve in aplikacije na druge šole. V naslednjih letih pričakujemo večje število zunanjih partnerjev in šol Mestne občine Koper.

V letošnji prvi izvedbi smo v kratkem času pridobili sodelovanje desetih zunanjih partnerjev, ki bodo svoje dejavnosti in predstavitve za učence izvajali brezplačno. Izvedba projekta bo potekala med 6. in 11. 9. 2021. Sodelovali bodo štirje oddelki šestošolcev Osnovne šole Antona Ukmarja Koper.

Vsebinsko smo zajeli široko področje ekologije, pristaniške dejavnosti, športa v in na vodi, ribolova, opazovanja delfinov, čiščenja obale in drugih zanimivih dejavnosti, ki bodo otrokom pomagale ozavestiti, da smo OB MORJU DOMA.

Dostopnost