V šolskem letu 2020/2021 smo v okviru organizacije šolske prehrane izpeljali dva projekta: Shemo šolskega sadja, Tradicionalni slovenski zajtrk in nadomestni Tradicionalni zajtrk.

V kuhinji šole je zaposlenih 5 kuharjev, 6 pomočnikov  in voznik za transport hrane. Dnevno pripravljajo v povprečju 1378  malic, 1055 kosil in 600 popoldanskih  malic. Dnevno pripravljajo 34 medicinsko indiciranih diet.

Opravili smo Verifikacijo Haccp sistema novembra 2020 in februarja 2021. Nastavljeni sistem deluje v okviru nastavljenih KT in KKT.

Komisija za prehrano se je v tem šolskem letu sestala oktobra 2020 in marca 2021. Izvedli smo dve izobraževanji kuharjev z naslovom Timsko delo in odnosi.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izvedel UVHVVR nadzor in opravil analizo vzorca rolade z marmelado brez jajc. Iz rezultata analize z dne, 21. 5. 2021, ki ga je izdala pooblaščena inštitucija NLZOH ENOTA Maribor, je razvidno, da je glede na nabor preiskovanih parametrov  vzorec skladen s predpisi in varen.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO

Izpeljali smo anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano, ki je bila objavljena na šolski spletni strani. Rešilo jo je 217 anketirancev, od tega je bilo ustrezno rešenih 53 anket. Največ anketirancev je bilo iz 5. razreda. Vsi anketirani so prijavljeni na šolsko malico, 92% anketiranih na šolsko kosilo, 6% je prijavljenih na popoldansko malico.

Dopoldanska malica je bila ocenjena s povprečno oceno 3.4, kosilo s povprečno oceno 3.2, popoldanska malica pa s povprečno oceno 4. Rezultati ankete z zadovoljstvo niso niti slabi, niti odlični. So v okviru povprečnega.

Od navedenih jedi ponujenih za šolsko malico je najbolj priljubljen hot dog, sendvič s salamo in pašteto. Ne marajo namazov, toasta in zdroba. Med predlogi je 82% izrazilo željo, da se med malico ponovno uvrstijo pečena jajca, želijo si več Nutelle, palačink in pudinga.

Med jedmi za kosilo sta najbolj priljubljene testenine, piščančje meso in krompir. Med jedmi, ki jih ne marajo, so zelenjavne priloge.

Pri kulturi prehranjevanja se anketirancem zdi najpomembnejše navajanje na pospravljanje za seboj in higiena rok.

Anketiranci so kuharsko osebje pri postrežbi s hrano ocenili kot zelo prijazno z 51%. 49% se zdi osebje delno prijazno, le 6% meni, da osebje kuhinje pri postrežbi hrane ni prijazno.

Analiza ankete kaže, da bo potrebno uvesti nekaj novosti v šolsko malico in najti pristop za povečanje priljubljenosti zelenjave.

Jedilnike so sestavljeni v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja in so prilagojeni zahtevanim zdravstvenim dietam.

Dostopnost